ทำ Aimstar ให้สำเร็จได้ .. ไม่ยากอย่างที่คิด !
เอมสตาร์ ฉีกทุกตำราเครือข่ายขายตรง สู่การถักทอเครือข่ายผู้บริโภค

งาน ฟรีแลนซ์


ประเภทของงานฟรีแลนซ์

หางาน_ฟรีแลนซ์

คนทำงาน ฟรีแลนซ์ มีชื่อเรียก และมีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย เช่น

  • ตัวแทน/พนักงานอิสระ ทำงานเป็นรายชั่วโมง หรือ รับผิดชอบ งาน เป็นโครงงานไป โดยนำ เสนอผล งาน จากโครงงาน ทั้งหมด หรือ เพียงบางส่วน ต่อ ลูกค้า หลายราย โครงงาน หนึ่งๆ อาจ กินเวลา ตั้งแต่ หนึ่งชั่วโมงจนถึงหลาย เดือน ฟรีแลนซ์ ประเภทนี้ อาจคิดอัตรารายได้เป็น รายชั่วโมง หรือคิดเหมาต่อหนึ่งโครงงาน ตัวอย่าง งาน อิสระอาทิ รับเขียนโบชัวร์ วางแผนการประชุม และ จัดทำบัญชี เป็นต้น
  • ลูกจ้างชั่วคราว  รับผิดชอบงานเป็นโครงงานตามข้อตกลงในสัญญา และมักทำงานในที่ตั้ง สำนักงานต่างๆ ซึ่งบางครั้ง ในแต่ละ สัปดาห์ หรือ แต่ละเดือน อาจต้องติดต่อ หรือ เดินทางไป ทำงาน นอกเมือง ด้วย รูปแบบของ งาน จะจำกัดอยู่ในระยะเวลาจ้าง งาน พอดี ยกตัวอย่าง เช่น คนทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจรับ หางาน เต็มเวลาเป็นเวลา สามเดือน จนกระทั่ง โครงงาน พิเศษตังกล่าว เสร็จสิ้นลง รายได้ อาจคิดเป็น งาน part time รายชั่วโมง หรือ คิดรวมต่อหนึ่ง โครงงาน เช่นกัน งาน ที่ต้องเซ็นสัญญาว่าจ้างในลักษณะตังกล่าว ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรม ซอฟต์แวร์, การพัฒนา แผนการ ฝึกอบรม, หรือ การออกแบบ ต่อเติมอาคาร เป็นต้น
  • ที่ปรึกษา  ทำงาน ร่วมกับ องค์กร หลายรูปแบบ ในการที่จะ ให้ความช่วยเหลือ ด้านใดด้าน หนึ่งเป็น พิเศษ เช่น แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ แผนกปฏิปติการ ที่ปรึกษา อาจเป็น ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน หรือ เชี่ยวชาญด้านการจัดการโดยทั่วไป ในบางกรณี ที่ปรึกษาจะได้รับ เงินเดือนในอัตราขั้นต่ำ เป็นประจำ ระยะเวลาหนึ่ง และ จะได้เพิ่มถ้าทำงานมากกว่านั้น ด้วย ข้อตกลงลักษณะนี้ นายจ้างจึงสามารถเลือกใช้ บริการ ของ ที่ปรึกษา ตามเจตจำนง ที่เหมาะสม งาน ด้านการให้คำปรึกษานี้หมายรวมถึงการประเมินผลกำไรในแต่ละฝ่าย, การพัฒนาขั้น ตอนการปฐมนิเทศพนักงาน, และ การสำรวจปัญหาเกี่ยวกับ ระบบ องค์กร ในแต่ละ แผนก

คำอธิบาย อันละเอียดครบถ้วนข้างต้น คงช่วยให้คุณพอจะนึกภาพการ หางาน ที่อาจเกิดขึ้นออก ทว่า ในอาณาจักรเสรีของคุณ คุณต้องนิยามการ ทำงาน ในแบบของ คุณเอง เพราะ คุณเป็นคนตัดสินใจว่า งาน ชิ้นไหนดีที่สุดสำหรับคุณและลูกค้า คุณอาจจะเป็น พนักงานอิสระ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปรึกษา หรือ อาจกำหนด ลักษณะ การทำงาน แบบอื่นขึ้นมาใหม่ ให้เหมาะสมกับ งาน รวมทั่งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ กฎกติกา น่าเวียนหัวไม่ปรากฏ ในสารบบของการ หางาน ฟรีแลนซ์ คุณสามารถ สร้างสรรค์สไตล์ การทำงาน ให้แปลกแหวกแนวเพียงใดก็ได้ตามต้องการ

เพิ่มเติม : http://bit.ly/xdtraW/

คำที่เกี่ยวข้อง : หางาน   รับสมัครงาน   งาน part time   partime

Advertisements

No Responses to “งาน ฟรีแลนซ์”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: