ทำ Aimstar ให้สำเร็จได้ .. ไม่ยากอย่างที่คิด !
เอมสตาร์ ฉีกทุกตำราเครือข่ายขายตรง สู่การถักทอเครือข่ายผู้บริโภค

รับ สมัคร หา งาน


บริษัทชุง เชง พลาสติก ไทยแลนด์จำกัด

รับ สมัคร หา งาน บ บริษัทชุงเชงพลาสติก ไทยแลนด์จำกัด บริษัทได้รับมาตรฐาน boi เปิด รับเจ้าหน้าที่ใ น ตำแหน่ง ดังนี้ ช่างแม่พิมพ์

ชื่อตำแหน่ง ช่างแม่พิมพ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย มีประสบการณ์ 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม ของ การ รับ สมัคร หา งาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 1 ปี ลักษณะงาน งานประจำ สถานที่ปฎิบัติงาน สมุทรสาคร จำนวนที่รับ หลาย เงินเดือน ไม่ระบุ สวัสดิการ มีรถรับ ส่ง มีโอ ที ตลอดปี ประกันสังคม เบี้ยขยัน

วิธีการสมัคร สนใจติดต่อ หา ได้ที่ ติดต่อ ติดต่อ แผนกบุคคล จันทร์ เสาร์ 08 30 15 00 น

บริษัท เช็งฮวด แมนนูเฟคเจอรริ่งจำกัด


รับ สมัคร หา งาน บริษัทเช็งฮวด แมนนูเฟคเจอรริ่ง ผู้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการผลิต ส่งออก เครื่องประดับอัญมณีเทียม ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถ PRODUCTION SUPERVISOR

ชื่อตำแหน่ง PRODUCTION SUPERVISOR

คุณสมบัติผู้สมัคร ของ การ รับ สมัคร หา งาน เพศชาย อายุ 25 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้าน ควบคุมการผลิต 3 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ลักษณะงาน งานประจำ สถานที่ปฎิบัติงาน นนทบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ได้ระบุ

วิธีการสมัคร สนใจติดต่อ หา ได้ที่ คุณขวัญรุ่ง บริษัทเช็งฮวด แมนนูเฟคเจอรริ่ง

บริษัทซอสพริกไทยรุ่งเรืองจำกัด

รับ สมัคร หา งาน บริษัทซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัดดำเนิน ธุรกิจ ด้าน เครื่องปรุงรส ชั้นแนวหน้าของประเทศและมีชื่อเสียงมายาวนาน อาทิ ซอสพริกตราม้าบิน น้ำจิ้มสุกี้ตราม้าบิน น้ำจิ้มบ๊วยตราม้าบิน ซอสมะเขือเทศตราม้าบิน บริษัทฯ ต้องการ รับสมัคร ผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อมาร่วมงานดังนี้ เจ้าหน้าที่จัดส่ง ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง วุฒิปวส ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม ของการ รับ สมัคร หา งาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ลักษณะงาน งานประจำ สถานที่ปฎิบัติงาน สมุทรสาคร เงินเดือน ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ได้ระบุ

วิธีการสมัคร สนใจติดต่อ หา ได้ที่ฝ่ายบุคคล

บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

รับ สมัคร หา งาน บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดก่อตั้งเมื่อปี 1991 เป็น 1 ใน 5 ของผู้ผลิตและ ส่งออกผลไม้แช่แข็ง และ Freeze Dried ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001 2000 HACCP GMP บริษัทต้องการรับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีแนวคิด มีความรับผิดชอบสูง ขยัน เพื่อมาร่วมกัน พัฒนาองค์กร ผู้จัดการ คลังสินค้า

ชื่อตำแหน่ง ผู้จัดการคลังสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 35 ปีขึ้น ไป เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้าน การบริหารจัดการ คลังสินค้า ห้องเย็นไม่น้อยกว่า 7 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดีด้านบริการ และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้ มีความรู้เรื่อ งระบบบริหารงานคุณภาพ iso9001 2000 gmp haccp ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการนำเสนอผลงาน มีความรู้ด้านโปรแกรม sapp มีความละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรู้ความเข้าใจในงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในโรงงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม ของ การ รับ สมัคร หา งาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 1 ปีขึ้น ไป ลักษณะงาน งานประจำ สถานที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี เงินเดือน ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ได้ระบุ

วิธีการสมัคร สนใจติดต่อ หา ได้ที่บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

บริษัทซี เค โปรเฟรสเชอแนลเพาเวอร์กรุ๊ปจำกัด

รับ สมัคร หา งาน บริษัทซี เค โปรเฟรสเชอแนลเพาเวอร์กรุ๊ปจำกัด พนักงานบัญชี สาขาชลบุรี ชื่อตำแหน่ง พนักงานบัญชี สาขาชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1 หญิง อายุ 25 ปีขึ้น ไปจบปริญาตรีการบัญชีถ้าตำกว่าต้องมีประสบการณ์
 • 2 รักงานด้านบัญชีหากมีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 3 ยืนแบบ ภงด รายเดือน รายปี
 • 4 มีความกระตือรือร้น บุคลิกภาพดี มีทัศนคติในเชิงบวก
 • 5 สามารถปิดงบการเงินได้ ทำงบ ภาษี
 • 6 สามารถพิมพ์ดีดไทย อังกฤษได้ดี
 • 7 มีความรับผิดชอบ มีความอดทนต่อแรงกดดัน ขยันซื่อสัตย์
 • 8 มีผู้ค้ำประกัน ในวงเงิน 100 000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน
 • 9 มียานพาหนะของตนเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติม ของ การ รับ สมัคร หา งาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 1 ปีขึ้น ไป ลักษณะงาน งานประจำ สถานที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี เงินเดือน ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ได้ระบุ

วิธีการสมัคร สนใจติดต่อ หา ได้ที่ บริษัทซี เค โปรเฟรสเชอแนลเพาเวอร์กรุ๊ปจำกัด

บริษัทซีอีโอ อกริฟู้ดจำกัด

รับ สมัคร หา งาน บริษัทซีอีโอ อกริฟู้ดจำกัด ช่างเทคนิค ชื่อตำแหน่ง ช่างเทคนิค

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้น ไป วุฒิ ปวส สาขาช่างเทคนิค หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม บริษัทสิงห์ พาราเทคจำกัด มหาชน บริษัทฯ ได้ทำการผลิตไม้ปูพื้นสำเร็จรูปส่งออกต่างประเทศ เนื่องด้วยทางบริษัทฯ ได้มีการขยายโรงงานและขยายกำลังการผลิต มีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่ม พนักงานขายในประเทศ ธุรการฝ่ายขาย ชื่อตำแหน่ง พนักงานขายในประเทศ ธุรการฝ่ายขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 2 ปี ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม ของการ รับ สมัคร หา งาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 1 ปีขึ้น ไป ลักษณะงาน งานประจำ สถานที่ปฎิบัติงาน สิงห์บุรี จำนวนที่รับ 5 เงินเดือน ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ได้ระบุ

วิธีการสมัคร สนใจติดต่อ หา ได้ที่ บริษัทสิงห์ พาราเทคจำกัด มหาชน

บริษัทซีเอช อินทรูบิวดิ้งจำกัด

รับ สมัคร หา งาน บริษัทซีเอช อินทรูบิวดิ้งจำกัด โฟร์แมนหรือผู้ควบคุมงาน

ชื่อตำแหน่ง โฟร์แมนหรือผู้ควบคุมงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรี หรือ ปวส จากสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 25 36 ปี สามารถเข้าใจและอ่านแบบได้ สามารถเข้างานและมี มนุษย์สัมพัน ที่ดี เฝ้างานได้ในช่างล่วงเวลา มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที ทางบริษัท มีประกันอุบัติเหตุ มีรถประจำตำแหน่ง และมีเงินพิเศษแต่ล่ะโครงการให้

คุณสมบัติเพิ่มเติม ของการ รับ สมัคร หา งาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 1 ปีขึ้น ไป ลักษณะงาน งานประจำ สถานที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี จำนวนที่รับ 2 เงินเดือน 12 000 สวัสดิการ ไม่ได้ระบุ

วิธีการสมัคร สนใจติดต่อ หา ได้ที่บริษัทซีเอช อินทรูบิวดิ้งจำกัด

บริษัทซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ ประเทศไทยจำกัด

รับ สมัคร หา งาน บริษัทซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ ประเทศไทยจำกัด Human Resources Manager Work at Head Office in Nava Nakorn Industrial Estate

ชื่อตำแหน่ง Human Resources Manager Work at Head Office in Nava Nakorn Industrial Estate

คุณสมบัติผู้สมัคร female 35 45 years old bachelor of education in political science or laws strong leadership and service minded in the same time strong negotiation presentation and coordination skills can operate pc good command of both written and spoken english good experience in supervisor level human resources and general affairs management at least 5 years

คุณสมบัติเพิ่มเติม ของการ รับ สมัคร หา งาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปลักษณะงาน งานประจำ สถานที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี เงินเดือน ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ได้ระบุ

วิธีการสมัคร สนใจติดต่อ หา ได้ที่ บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ ประเทศไทยจำกัด

รับ สมัคร หา งาน บริษัทเซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด ธุรกิจค้าปลีก แคชเชียร์ ไทวัสดุ สาขาชะอำ

ชื่อตำแหน่ง แคชเชียร์ ไทวัสดุ สาขาชะอำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1 เพศชาย หญิง
 • 2 วุฒิการศึกษา ม 3ขึ้นไป
 • 3 อายุ 18 35 ปี
 • 4 สนใจติดต่อ คุณโอ 084 4252257

คุณสมบัติเพิ่มเติม ของการ รับ สมัคร หา ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปลักษณะงาน งานประจำ รายละเอียดของงาน แคชเชียร์ ไทวัสดุ สาขาชะอำ สถานที่ปฎิบัติงาน สมุทรสาคร จำนวนที่รับ หลาย เงินเดือน ตามโครงสร้างบริท สวัสดิการ ไม่ได้ระบุ

วิธีการสมัคร หา งานผ่านเว็บไซต์สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท ส่งจดหมาย สมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ โทรศัพท์ติดต่อ หา ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้านสรรหาว่าจ้างบริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด

บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัด

รับ สมัคร หา งาน บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตขนมขบเคี้ยว จัดจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันมีบุคลากรมากกว่า 600 ทาง บริษัทต้องการ รับบุคลากร เพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงาน และยอดขายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานใน ตำแหน่ง ดังนี้ เจ้าหน้าที่บัญชีสินค้า

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายเท่านั้น วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปมีประสบการ์ด้านบัญชีสินค้าอย่างน้อย 3 ปี และมียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณา เป็นพิเศษ สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีได้ สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ สมัครผ่านทาง E mail bussy tkn hotmail com ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติม ของการ รับ สมัคร หา ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปลักษณะงาน งานประจำ สถานที่ปฎิบัติงาน นนทบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ได้ระบุ

วิธีการสมัคร สนใจติดต่อ หา ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 93 5 7 ม 5 ซ ท่าอิฐ ถ รัตนาธิเบศร์ ต บางรักน้อย อ เมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2920 9628 08 แฟกซ์ 0 2920 9557

Advertisements

No Responses to “รับ สมัคร หา งาน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: