ทำ Aimstar ให้สำเร็จได้ .. ไม่ยากอย่างที่คิด !
เอมสตาร์ ฉีกทุกตำราเครือข่ายขายตรง สู่การถักทอเครือข่ายผู้บริโภค

ความเป็นผู้นำและคุณ


Leadership

ผู้นำและคุณ

 • คุณจะต้องเรียนรู้ในการพัฒนา เพื่อสร้างเหตุผลและภาพแห่งอนาคตที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งนั้นต้องมีอิทธิพลกับคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งใดที่จะขัดขวางคุณไม่ให้ทำในสิ่งที่คุณได้เตรียมการไว้
 • คุณต้องทำในสิ่งที่ลำบากใจ ไปจนกว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณพอใจที่จะทำ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเรียนรู้ในทักษะใหม่ๆ หรือไม่เรียนรู้ในพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่ไม่ว่าความสำเร็จใดก็ตามที่เราต้องการ เราก็ต้องเต็มใจที่จะทำสิ่งนั้นเสมอ
 • คุณต้องผสมผสานทุกสิ่ง ที่คุณเป็นในกระบวนการที่ทำให้เกิดความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ความยึดมั่นในบริษัทและความศรัทธาที่แน่วอน่ต่อความสามารถของตัวคุณเองในการที่จะทำให้ความฝันของคุณให้เป็นจริง
 • ของขวัญที่มีคุณค่ามากที่สุด ที่คุณสามารถมอบให้แก่ผู้อื่นได้ คือความช่วยเหลือของคุณ ความกระตือรือร้นของคุณ  และแรงบันดาลใจของคุณนั่นเอง ความเป็นผู้นำมิได้หมายถึงการที่คุณสั่งให้ใครทำอะไร
 • ความเป็นผู้นำเป็นศิลปะแห่งการสร้างแรงดลใจ ให้แก่ผู้คน ให้ทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าจำเป็นต้องทำ

ในฐานะที่คุณเป็นผู้นำ คุณไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความสำเร็จของผู้ใดในองค์กรของคุณ ทุกคนจะต้องรับผิดชอบในอนาคตที่ดีกว่าของตนเอง ถึงแม้ว่าคุณจะมีความรับผิดชอบต่อบุคคลเหล่านั้น แต่ความรับผิดชอบนั้นคือการทำสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำได้และให้แรงกระตุ้นเขาให้ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

โดยการที่คุณเป็นแหล่งสร้างแรงสนับสนุนและแรงดลใจ และการที่คุณเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดให้กับผู้อื่นในการปฏิบัติตามแล้ว ในไม่ช้าคุณจะค้นพบว่าในกระบวนการของทุกสิ่งนั้น คุณสามารถเป็นทุกสิ่งได้สำหรับผู้อื่น และคุณจะกลายเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่

นำโดยการแสดงตัวอย่าง:

การที่เราเป็นผู้นำที่ดีให้กับผู้อื่นนั้น จะเป็นการนำพาให้ตัวเราเองก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้

เฮอร์บาไลฟ์เป็นธุรกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลตอบแทนที่คุณมอบให้แก่ผู้อื่น :

1.    ความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ (สุขภาพที่ดีขึ้น)
2.    โอกาสในความคล่องตัวทางรายได้
3.    โอกาสในอิสรภาพทางการเงิน

บางสิ่งที่คุณต้องทำ ในฐานะที่คุณเป็นผู้จำหน่ายที่ประสบความสำเร็จ :

1.    ใช้ผลิตภัณฑ์
2.    สร้างคะแนนส่วนตัว
3.    สอนผู้อื่น – ให้ทำเช่นเดียวกัน !!
ใช้รายการตรวจสอบ

 • หากคุณปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ให้ทำเครื่องหมายและลงวันที่กำกับไว้ โดยส่วนมากแล้ว คุณควรจะทำให้สำเร็จในแต่ละขั้นตอนก่อนที่จะเปลี่ยนไปทำขั้นตอนถัดไป อาจจะมีกรณียกเว้นอยู่บ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความพอใจส่วนตัวของคุณ ฉะนั้นจะต้องมีความยืดหยุ่นด้วยเช่นกัน

รับความคิดสร้างสรรค์

 • คุณกำหนดทิศทางเอง อย่าลืมว่า นี่คือธุรกิจของคุณ อย่างปล่อยให้ผู้สนับสนุนของคุณเป็นผู้บอกว่าคุณควรจะก้าวไปเร็วแค่ไหน รับฟังคำแนะนำของเขา แต่ให้มั่นใจว่าเขารู้ว่าคุณต้องการจะก้าวไปเร็วเพียงใด ติดต่อเขาเมื่อคุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นถัดไป

ดำเนินธุรกิจของคุณอย่างธุรกิจ

 • มิใช่งานอดิเรก หากคุณดำเนินธุรกิจของคุณเหมือนเป็นเพียงงานอดิเรกแล้ว คุณก็จะได้รับรายได้อย่างงานอดิเรกเช่นกัน แต่หากคุณดำเนินธุรกิจอย่างธุรกิจแล้ว คุณจึงจะได้รายได้อย่างธุรกิจ

จงเป็นผู้ให้แรงจูงใจที่ดี

 • ทำสำเนาคู่มือการทำงานเล่มนี้ ให้แก่ผู้ที่คุณสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับเขาเหล่านั้นในทุกๆขั้นตอน สอนให้เขาทำเช่นกันนี้กับผู้ที่เขาสนับสนุน

ให้ความสำคัญในกระบวนการทั้งหมด

 • สร้างความยึดมั่นว่าคุณจะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนในคู่มือการทำงานนี้และถือเป็นสิ่งสำคัญ มิใช่เรื่องที่ง่ายเลย แต่หากคุณทำได้ คุณจะได้รัยการวางรากฐานอย่างแข็งแรง  ซึ่งเป็นส่วนช่วยในธุรกิจของคุณตลอดไป

มีความสนุกสนาน !!!

 • ระลึกถึงวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจของคุณอยู่เสมอ และอย่าลืมว่า คุณกำลังทุ่มเทเพื่อสร้างอิสรภาพในการดำเนินชีวิตให้แก่ตัวคุณ ครอบครัวคุณ และคนรอบข้างคุณ ไม่มีผลตอบแทนจากธุรกิจใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้ว
Advertisements

No Responses to “ความเป็นผู้นำและคุณ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: